Заштита на интегритет на информации: Блокчејн нотар

Формат на документ - PDF. Максимална големина на документ - 25 Mb
Максимална големина на документ - 25 Mb
Формат на документ - PDF.
Reports (2018 Macedonian Referendum)
MOST Citizen’s Association
3 documents
MOST_3-16 September_English
MOST_30 September_English
MOST_30 September_Macedonian
Reports and a form for checking reports on the blockchain will be added here on September 30th.
0%
Прикачување на документот...
Електронски изваштај од таков вид веќе е зачуван. Ја гледате истата копија
Eлектронски извештај од таков вид не бил претходно зачуван од страна на МОСТ

Демократскиот Нотар ја верифицира автентичноста на вашите документи.

Доверливите организации од граѓанскиот сектор, проверени од страна на Коалицијата Design 4 Democracy, имаат можност да ги прикачат своите документи на криптографски безбедниот Emercoin блокчејн, кој обезбедува непроменлив, важечки документ со временски печат и ја докажува неговата оригиналност, или пак покажува дека бил подложен на неочекувани измени.

Како работи

Чекор 1
Коалицијата Design 4 Democracy создава настан на блокчејн системот кој содржи листа на верифицирани корисници
Чекор 2
Верифициран корисник додава извештај во блокчејн системот
Чекор 3
Јавноста има пристап до верифициран извештај на веб страната

Настани

Блокчејн технологијата може да се користи за верификација на чувствителни информации и настани од граѓанскиот сектор.

Референдум во Македонија

Референдумот, кој беше распишан после скоро постигнатиот договор помеѓу Македонија и Грција за промена на уставното име на државата, со цел да го реши долгогодишниот спор помеѓу нив, е предуслов за македонското членство во НАТО и Европската Унија.
Престојните настани од граѓански карактер се поддржани од следните организации. Настаните ќе бидат објавени наскоро.

Партнери

Коалиција Design 4 Democracy - Design 4 Democracy Coalition: Коалицијата Design 4 Democracy е растечка групација на оранизации за демократија и човекови права на светско ниво која е посветена да осигура дека демократијата ќе биде основен принцип во технолошката индустрија. Коалицијата, која е составена од разни региони, политички идеологии и потекла, е обединета во заедничката заложба дека технолошките платформи и производи треба да придонесат во градењето на поправеден и подемократски свет.
Блочејн акецлераторот на доверба - Blockchain Trust Accelerator (BTA) е водечка платформа за поддршка на блокчејн технологијата во решавањето како на социјално влијателни, така и на предизвици во државното уредување. BTA помага во воспоставувањето на комуникациски врски помеѓу организации, филантропи, влади и луѓе во технолошката индустрија. Исто така, помага во развивањето на блокчејн проекти полезни на општеството, како и во обезбедувањето на транспарентноста, зголемувањето на одговорноста и градењето на довербата.
Emercoin е давател на услуги во блокчејн технологијата. Од 2013 година, развива широк спектар на децентрализирани софтверски комплети за развој на софтвер (dSDKs) за компании кои се заинтересирани да го имплементираат блокчејн системот во нивната секојдневна работа. Тие се веќе имплементирани во голем број на иновативни технички решенија создадени на основа на блокчејн технологијата. Emercoin предлага услуги кои веќе се препознаени од страна на многу организации и компании, меѓу кои се Coca-Cola, Lloyd’s, Bitfury, Risk Cooperative, Beazley, Deloitte и други.